4.9.3 Statiner

Det er usikkert om statiner har teratogen effekt, og kunnskapsgrunnlaget er begrenset. Derfor bør statiner som hovedregel ikke benyttes i svangerskapet (406) (nivå 3).

Vedlegg