4.8.1 Fysisk aktivitet

Anbefalinger :  fysisk aktivitet Grad Nivå
Det bør legges til rette for fysisk aktivitet og trening for å bedre helse og redusere risiko for nye hjerneslag. C 3
Det anbefales utholdenhetstrening 1-3 ganger per uke eller mer, og helst minimum 30 min hver gang. C 3
Treningen bør hvis mulig skje ved bruk av kroppens store muskelgrupper, og gi økt puls. For alle, også de som ikke kan trene med denne grad av intensitet, er det forebyggende å være i fysisk aktivitet daglig. C 3

Pasienter med hjerneslag har ofte nedsatt kondisjon og fysisk prestasjonsevne. Utholdenhetstrening av hjerneslagpasienter øker kondisjonen slik som hos friske (368-370) (nivå 1a). Det er lite forskning på utholdenhetstrening etter hjerneslag men slik trening kan bidra noe til å bedre funksjon (371) (nivå1a). Det er imidlertid ikke gjort noen gode studier på effekten av utholdenhetstrening når det gjelder sekundærforebygging av hjerneslag (371;372) (nivå 3).  Anbefalingene må derfor i noen grad basere seg på forskning gjort på utholdenhetstrening ved primærforebygging.

Ved primærforebygging av hjerte- karsykdommer er det vist at fysisk aktivitet forebygger hjerneslag (373-378) (nivå 2a). Fysisk aktivitet senker blodtrykket (368;379) og er blodsukkerregulerende hos personer med diabetes mellitus type 2 (380) (nivå 1a).

Studier av dosering og effekt har vist sprikende resultater, men tendensen er at høyere doser gir best effekt (374-376) (nivå 3). Den beste indikator for et riktig aktivitetsnivå er at pasienten føler seg andpusten, men fremdeles kan føre en samtale. Borgs skala (381) anbefales for måling av subjektiv anstrengelsesgrad, som bør være 12-15 RPE (Rating of perceived exercation).

Det er ikke undersøkt hvor raskt kondisjonstrening bør starte etter et hjerneslag (382). Treningsopplegget må tilpasses den enkelte pasient, bl.a. ut ifra motorisk og kognitiv funksjon, og komorbiditet.

Det vises for øvrig til kap. 44 om hjerneslag i Aktivitetshåndboken utgitt av Helsedirektoratet (383).

Vedlegg