4.8.5 Overvekt

Anbefaling :  overvekt Grad Nivå
Pasienter med overvekt som har hatt hjerneslag eller TIA bør få tilbud om endringsfokusert rådgivning basert på anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet, og målet er BMI under 25 kg/m². C 2b

Overvekt er en risikofaktor for hjerneslag hos menn (395). Hos kvinner har studier ikke vært konklusive (396). Ingen studie har vist at vektreduksjon reduserer frekvensen av nye hjerneslag, men vektreduksjon fører til bedring av risikofaktorprofilen for hjerneslag (lavere blodtrykk, lavere blodsukker, og lavere lipider) (397;398) (nivå 2b).

Vedlegg