4.11 Oppfølging av sekundærforebygging

Anbefalinger :  om oppfølging i kommune- og spesialisthelsetjenesten Grad Nivå
Alle pasienter med hjerneslag bør få en poliklinisk etterkontroll i spesialisthelsetjenesten 1-3 md etter utskrivelse. Der geografiske forhold gjør dette vanskelig kan etterkontrollen skje hos fastlegen i samarbeid med spesialisthelsetjenesten via et ambulerende team eller telemedisinsk nettverk. D 4
Fastlegen er sentral og har hovedansvaret i oppfølgingen av sekundærforebygging etter hjerneslag. D 4
Oppfølgingen bør ta sikte på å gjennomføre de sekundærforebyggende tiltak som er anført i kapittelet om sekundærforebygging i denne retningslinjen. D 4

.

Vedlegg