4.10 Sekundærforebygging ved hjerneblødning

Anbefalinger :  sekundærforebygging ved hjerneblødning Grad Nivå
Pasienter med gjennomgått hjerneblødning bør tilbys BT-senkende behandling.(*) A 1a
Pasienter med gjennomgått hjerneblødning bør ha et kosthold med mye frukt og grønnsaker (**). B 2b
Pasienter med gjennomgått hjerneblødning bør unngå høyt alkoholforbruk (***). B 2a

* se også kapittel 4.4 Blodtrykssenkende behandling

** se også kapittel 4.8.2 Kost

*** se også kapittel 4.8.3 Alkohol

Kunnskapsgrunnlaget for medikamentell sekundærforebygging ved hjerneblødning er begrenset. Best dokumentert er antihypertensiv behandling (407) (nivå 1a). En diett rik på grønnsaker og frukt er assosiert med færre hjerneblødninger (408) (nivå 2b). Stort alkoholforbruk øker risikoen for hjerneblødning (409) (nivå 2a). Dersom det er indikasjon for antitrombotisk behandling (f. eks. ved atrieflimmer), må risiko for ny hjerneblødning veies opp mot nytte-effekten av antitrombotisk behandling.

Vedlegg