Tester og skåringsverktøy

FAST-TEST (Facialisparese, Armparese, Språkvansker, Talevansker)

Pasient:
FACIALISPARESE JA NEI USIKKERT
AFFISERT SIDE V H    
ARMPARESE JA NEI USIKKERT
AFFISERT SIDE V H    
SPRÅKVANSKER JA NEI USIKKERT
TALEVANSKER JA NEI USIKKERT

Veiledning ved testing av:

Facialisparese: Be pasienten smile eller vise tenner. Se etter nyoppstått asymmetri. Kryss av i ja-boksen hvis smilet er usymmetrisk eller hvis det ellers er en tydelig ansiktsasymmetri. Anfør om det er pasientens høyre eller venstre side som ikke beveger seg normalt.

Armparese: Løft pasientens arm opp til 90 grader i sittende stilling eller 45 grader i liggende stilling. Be pasienten holde posisjonen i 5 sekunder. Drifter armen nedover eller faller den ned til underlaget? Kryss i såfall i ja-boksen og anfør hvilken side.

Språkvansker: Snakk til pasienten, observer om det har tilkommet forstyrrelser i språkfunksjonen. Sjekk med pårørende, hvis mulig om ev. språkvansker er nyoppstått. Undersøk om det finnes ordletingsproblemer og/eller om pasienten forstår verbal instruksjon. Hvis ja kryss av i ja-boksen.

Talevansker: Undersøk om pasienten har utydelig tale og om dette er nyoppstått. Hvis ja, kryss av i ja-boksen.