Tester og skåringsverktøy

Risikoskår ved atrieflimmer - CHADS2-skår

Pasient:
Tilleggsrisikofaktorer (i tillegg til atrieflimmer) Poeng
Hjertesvikt 1
Hypertensjon 1
Alder >75 år 1
Diabetes 1
Tidligere hjerneslag 2
Total skår  0

Beregnet årlig risiko for hjerneslag ut fra CHADS2-skår

CHADS2-skår årlig risiko(%)
0 1,9
1 2,8
2 4,0
3 5,9
4 8,5
5 12,5
6 18,2

 

Ved skår 2-6 anbefales warfarinbehandling. Ved skår 1 anbefales enten warfarin eller ASA. Ved skår 0 anbefales ASA.