Tester og skåringsverktøy

Test av svelgefunksjonen

Pasient:

A. FORBEREDELSE

  • Nødvendig utstyr: glass med isvann + stål-teskje
  • Sørg for at pasienten sitter stabilt og så oppreist som mulig i seng eller stol
  • Svelgingen forberedes ved å stryke en kald, våt teskje over pasientens lepper og tunge
  • Pasienten bør selv holde/støttes til å holde glass og føre skje til munnen om mulig.
    Test
    Ja Nei
1 Er pasienten våken og responderer på tiltale?
2 Kan pasienten sitte oppreist med en viss hodekontroll,ev. sitte oppreist med støtte?
  Er svaret nei på ett av spørsmålene - gå ikke videre! Vurder igjen innen 24 timer.    
3 Kan pasienten rekke tunge?
4 Kan pasienten slikke seg rundt munnen?
5 Kan pasienten svelge spyttet sitt?
6 Kan pasienten hoste/kremte på oppfordring?
  Er svaret NEI på punktene 5 og 6 - rådfør deg med kyndig personell.    

B. VANNTEST

  • Tilby pasienten 1 teskje vann 3 ganger. Observer og kjenn med 4-fingertest.
Hvis pasienten hoster: tilby pasienten en teskje fortykket vann (kefir konsistens).
Hvis pasienten fortsatt hoster med fortykket vann, avbryt testen og kontakt logoped eller annet kyndig personell.

Hvis svelgingen går greit:
  • La pasienten drikke 1/3 av fullt vannglass (ca 50 ml) med eller uten fortykning
  • Pasienten skal selv holde/støttes til å holde glasset

C. VURDERING

  Test med teskje   Test med glass
  Uten fortykning Med fortykning   Uten fortykning Med fortykning
  Ja Nei Ja Nei   Ja Nei Ja Nei
7 Er svelgebevegelsen: Tydelig, fullstendig løfting/senking av strupehodet  
  Forsinket, forlenget svelgeigangsetting >3 sekunder  
  Ufullstendig, gjentatte svelginger på samme munnfull  
  Usikker  
  Ingen svelging  
8 Hoster pasienten etter svelgingen?  
9 Er stemmen surklete etter svelgingen?  
10 Er pustemønsteret forandret etter svelgingen?  
 
Testdato:       Kl.     Utført av
Anbefaling