Endokarditt - Antibiotikaprofylakse mot infeksiøs endokarditt

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/hjerte-og-kar/retningslinjer-for-antibiotikaprofylakse-mot-endokarditt?lenkedetaljer=vis)