Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2907
 • ISBN - 978-82-8081-615-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.05.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Karsinommetastaser til halslymfeknuter kan vise histologisk bilde som er typisk for enkelte karsinomvarianter, for eksempel PEC, papillært thyreoideakarsinom og adenokarsinom. Det vil av og til være til hjelp for å peke ut primær tumor, men ikke alltid. PEC i hode/halsområdet kan være morfologisk helt likt PEC i lunge eller hud. Det samme gjelder enkelte varianter av adenokarsinomer. Intestinal variant av sinonasalt adenokarsinom kan for eksempel vise lignende morfologi som adenokarsinom i colon. Enkelte svulster uttrykker noen spesifikke markører, mens andre viser den samme eller delvis overlappende immunhistokjemiske profil.

I enkelte tilfeller kan halsmetastase være svært udifferensiert. Det vil si at histologisk bilde og immunprofil ikke er spesifikke nok for å kunne klassifisere tumor.

Se også kapittel Patologi.