Forside   Vedlegg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2907
 • ISBN - 978-82-8081-615-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.05.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

 

 

 

Kan tilpasses lokale behov.

HENVISNING OG VURDERING, TVERRFAGLIG MØTE HODE-/HALSKREFT

Henvist dato

Henvises av

Til stede

Møte dato

Pal

Pas til stede

Kun journalvurd

Hoveddiagnose ICD 10:

Klinisk cTNM / Stadium

 

Sykehistorie

 

 

 

 

 

 

 

Histologi

 

Radiologi

 

Radiologisk rTNM / Stadium

 

Skopi

 

T/K

 

Audiometri

 

ECOG status

 

Spesielle forhold/spørsmål

 

KONSENSUSPLAN/BEHANDLINGSPLAN

 

 

 

 

 

 

 

Indikasjon:

Responsevaluering:

Tentativ dato:

Signert:

Kirurg:

 

 

Onkolog:

 

 

Pasientkoordinator: