Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Norske retningslinjer for diagnostikk og behandling av primær immunsvikt, 2015
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.10.2015
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Immunsviktforening
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Retningslinjer
 
 1. Anne Ma Dyrhol Riise
  Overlege, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus
  Førsteamanuensis, Institutt for Klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Klinisk Institutt 2, Medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.
 2. Are Martin Holm
  Overlege, Lungeavdelingen, Oslo Universitetssykehus, Førsteamanuensis, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo
 3. Asbjørg Stray Pedersen,
  Overlege dr.med, Avdeling for Medisinsk Genetikk, Oslo Universitetssykehus.
 4. Børre Fevang
  Kst. overlege, Førsteamanuensis, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, OUS-Rikshospitalet
 5. Einar K. Kristoffersen
  Avdelingssjef, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland Universitetsssjukehus. Professor II, Klinisk Institutt 2, Medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.
 6. Franziskus Bosse
  Seksjonsoverlege, Barneklinikken,  Haukeland Universitetssjukehus
 7. Hans Christian Erichsen
  Overlege, PhD, Seksjon for spesialisert barnemedisin og transplantasjon. Kvinne og barneklinikken, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus
 8. Henrik Døllner
  Seksjonsoverlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, førsteamanuensis, dr.med., Institutt for laboratoriefag, barne- og kvinnesykdommer, NTNU.
 9. Liv Osnes
  Overlege, PhD, Enhet for cellulær immunologi og flow cytometri, Seksjon for Transplantasjonsimmunologi, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus.
 10. Tore G. Abrahamsen
  Overlege, Seksjon for spesialisert barnemedisin og transplantasjon, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus og professor II, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 11. Torstein Øverland
  Lege, Seksjon for spesialisert barnemedisin og transplantasjon. Kvinne og barneklinikken, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.