Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Norske retningslinjer for diagnostikk og behandling av primær immunsvikt, 2015
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.10.2015
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Immunsviktforening
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Retningslinjer
 

De fleste immunologiske analyser som er nevnt blir utført ved landets Universitetssykehus’ immunologiske laboratorier. Enkelte av de spesielle immunologiske undersøkelser gjøres bare ved noen immunologiske laboratorier.

For hvor ulike genetiske analyser utføres henvises til nettstedene: Norsk Portal for Genetiske Analyser, genetikkportalen.no og Directory of medical laboratories providing diagnostic tests, orphanet.org.

Nyere metoder for molekylærgenetiske analyser slik som hel-genomisk eksomsekvensering forventes innen få år å endre strategiene for genetisk utredning av immundefekter. Nettsidene gir oppdatert informasjon om det diagnostiske tilbudet.