Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

(/retningslinjer/infeksjon/forebygging-av-kateterassosierte-urinveisinfeksjoner-nasjonal-veileder?lenkedetaljer=vis)