Infeksjoner, vaksiner og undersøkelse av adoptivbarn, Generell veileder i pediatri

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/infeksjon/infeksjoner-vaksiner-og-undersokelse-av-adoptivbarn-generell-veileder-i-pediatri?lenkedetaljer=vis)