Øvre luftveier, infeksjoner, Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

(/retningslinjer/infeksjon/ovre-luftveier-infeksjoner-nasjonal-faglig-retningslinje-for-bruk-av-antibiotika-i-sykehus?lenkedetaljer=vis)