Vaksinasjonsboka – veileder om vaksinasjon

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/infeksjon/vaksinasjonsboka-veiledning-om-vaksinasjon-for-helsepersonell?lenkedetaljer=vis)