Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Kirurgisk er det vanlig å skille mellom sigmoideum og rektum i nivå med promontoriet. For å få en enhetlig definisjon anbefales at tumor med distale begrensning 15 cm eller mindre fra ytre analåpning vurdert med stivt rektoskop, betegnes rektumtumor (329;330). Det er viktig å være oppmerksom på at både fleksibel skopi og avstandsangivelse ved kolografi ofte gir lengre avstander.

Alle pasienter med endetarmskreft skal i utgangspunktet vurderes med tanke på kirurgi i radikal eller palliativ hensikt, med mindre den medisinske tilstanden er slik at pasienten ikke tåler det eller sykdommen er kommet så langt at palliativ reseksjon ikke er hensiktsmessig. Alle pasienter skal vurderes av et tverrfaglig team for å avklare multimodal behandling. Kirurgen må ved preoperativ samtale informere om muligheten for vanlige postoperative komplikasjoner, risiko for anastomosesvikt og forventet funksjonelt resultat ved mulige operasjonsmetoder. Endelig valg av operasjonmetode må avgjøres i samråd med pasienten ut fra tumors størrelse, lokalisasasjon, komorbiditet og pasientens ønsker. Det pålegger den enkelte avdeling å organisere pasientforløpet på en måte hvor pasientens samvalg og informasjon blir ivaretatt i møte mellom pasient og lege i god tid før inngrepet. 

Pasienter som har vært gjennom preoperativ radiokjemoterapi må gjennom ny respons evaluering  inkludert rectoscopi  6–8 uker etter avsluttet radiokjemoterapi. Ved komplett eller nær  klinisk  komplett respons bør de tilbys inklusjon i NORWAIT (Watch & Wait) studien. Se eget kapittel om utprøvende behandling.

Antibiotika- og tromboseprofylakse skal gis. Det er meget sjelden behov for akutt kirurgi ved endetarmskreft, men Hartmanns operasjon, avlastende sigmoideostomi eller total kolektomi og ileostomi kan være aktuelle behandlingsformer ved stenoserende kreft. Ved stenose i øvre del av endetarmen kan stent være et godt alternativ.