Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
 • Pasienter som er aktuelle for leverreseksjon skal vurderes i tverrfaglig team
 • Leverreseksjon er eneste kurative mulighet ved levermetastaser, og skal tilbys pasienter som kan få utført radikal reseksjon med adekvat fremtidig leverrest (FLR)
 • Leversparende kirurgi gjennomføres hvis mulig, FLR bør være større enn 30 %
 • Pasienter som tilbys reseksjon og som har fått neoadjuvant kjemoterapi bør ha respons eller stabil sykdom på kjemoterapi
 • Pasienter som vil tåle ytterligere kirurgisk behandling bør være i et strukturert kontrollopplegg etter gjennomgått leverreseksjon
 

Pasienter som kan være kandidat for kirurgisk behandling skal vurderes i tverrfaglig møte før behandlingen bestemmes. Hovedprinsippet er å bevare mest mulig normalt levervev. Synkron reseksjon av levermetastaser og eventuell primærtumor, eller «lever først» kan vurderes.

Leverreseksjon

Ved formelle høyre- eller venstresidige reseksjoner er åpen leverreseksjon fortsatt standard, men erfaringen med laparoskopisk teknikk er økende. Ved lateral venstresidig reseksjon er laparoskopisk teknikk etablert som likeverdig. Det utføres et økende antall lokale reseksjoner, og disse kan utføres laparoskopisk eller åpent. Metodevalg her vil bestemmes av metastasen(e)s beliggenhet og kirurgens preferanser.

Volumekspanderende tiltak

Portveneembolisering anvendes for å øke størrelsen på den planlagte restlever. Operasjon i to seanser er aktuelt der det foreligger uttalt metastasering til begge leverlapper.

Intraoperativ portvenedeling med tillegg av in situ deling av leverparenkym (ALPPS) ser i noen tilfeller ut til å kunne gi ytterligere hypertrofi av fremtidig leverrest (FLR), og kan forsøkes hvis man ikke har oppnådd adekvat størrelse av FLR ved portveneembolisering.

Termisk ablasjon

Termisk ablasjon benyttes som supplement til kirurgi og kan være et alternativ til leverreseksjon. Termisk ablasjon alene kan særlig vurderes ved små (<3 cm) metastaser og hvor det er medisinske kontraindikasjoner til kirurgi (433-436), eller hvor reseksjon vil gi uønsket stort parenkymtap.

Re-reseksjon

Re-reseksjon av nye levermetastaser øker levetiden og kan utføres på visse indikasjoner (143;437-439). En observert gevinst etter re-reseksjon styrker grunnlaget for en strukturert oppfølging av denne pasientgruppen.