Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

I Norge har det vært en lang tradisjon for systematisk oppfølging etter kurativ behandling for kreft i tykk- og endetarm. Hensikten var å øke overlevelsen ved å oppdage lokale tilbakefall eller fjernmetatsaser på et tidlig og asymptomatisk stadium.

Imidlertid kan nye randomiserte studier (583-585) ikke påvise at systematisk oppfølging bedrer overlevelsen på populasjonsnivå. På bakgrunn av denne informasjonen er det behov for å revurdere de norske retningslinjene for systematisk oppfølging med tanke på riktig bruk av ressurser. NGICG-CR vil starte et arbeid for å definere nye målsettinger som er relevant for pasienter etter til dels omfattende behandling for kreft i tykk- og endetarm, og som er realistisk å oppnå. Inntil dette er på plass gjelder de nåværende oppfølgingsrutiner.