Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Bildediagnostikk for mulige metastaser bør være enkelt å gjennomføre, rettet mot de hyppigste lokalisasjoner for metastaser og medføre lite strålebelastning uten å generere tilfeldige funn av usikker betydning. Bildediagnostikken i løpet av kontrollopplegget må ses i sammenheng med bildediagnostikken preoperativt. Derfor er det viktig at den preoperative utredningen er gjort fullstendig. Bildediagnostikken retter seg i hovedsak mot lever og lunger (se vedlegg for lever- og lungemetastaser).