Forside   17 Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Prøver til histologisk undersøkelse fikseres i 10 % nøytral bufret formalin (4 % formaldehyd). En alternativ fikseringsvæske er GEWF løsning (635) for bedre visualisering av lymfeknuter. For små preparater (biopsier) er det viktig at de kommer raskt i fikseringsvæsken og ikke får anledning til å tørke før fiksering. Mengden av fikseringsvæske bør være rikelig (i forholdet 1:10 – vev/formalin). TEM-preparater kan med fordel monteres på en korkflate eller liknende for å gi en bedre orientering. Tarmpreparater åpnes frem til makroskopisk tumorvev og eventuelt innhold skylles ut med saltvann før fiksering. For å oppnå adekvat fiksering kan litt skumgummi legges i lumen av ikke åpnet tarmavsnitt. Biopsier fikseres i 1–2 døgn før de vurderes for evt. beskjæring: Små biopsier, 3–10 mm i største diameter, støpes oftest ubeskåret, mens større biopsier som polypper, beskjæres fortrinnsvis gjennom basis før de støpes inn og prosesseres videre. Resektater fikseres i 3–5 døgn eller til de er fiksert slik at vevet lar seg beskjære. Beskjæringen foretas slik at alle punktene i en evt. mal kan besvares. Frysesnittundersøkelse gjøres etter avtale med den enkelte patologiavdeling. Preparatet bringes da ufiksert til laboratoriet sammen med utfylt histologiremisse.