Forside   17 Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Cancerinfiltrasjon i polyppøse adenomer (T1-svulster) bør beskrives i henhold til Haggitt og sm-klassifiseringssystemene.
D
 

For å beskrive hvor dypt kreftceller infiltrerer i polyppøse adenomer (T1-svulster), benyttes to klassifiseringssystemer (evidensgrad D). For stilkede polypper brukes klassifisering etter Haggitt (nivå 1–4 (93;653)). I tillegg brukes gradering for utbredelse i submucosa (Sm-gradering 1–3), som er mest aktuell i forhold til bredbasede polypper. Behandlingen av disse polyppene bestemmes ut fra klassifiseringen (654).

Mal for polypper med intramucosalt karsinom brukes etter polyppektomier og på TEM-preparater (transanal endoskopisk mikrokirurgi)

 

Kap 16

Kap 16

Figurene brukes etter tillatelse av Ellinor Moldeklev Hoff