Forside   17 Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Histologisk gradering er prognostisk viktig ettersom lite differensierte svulster er assosiert med lymfeknutemetastaser, og også med venøs og lokal spredning (72). Svulster med mucinøs eller signetringcelle-differensiering (lavt differensierte svulster) har dårligere prognose enn vanlige adenokarsinomer. Adenokarsinomer anbefales å bli klassifiert som lavgradige (tidligere høyt eller middels differensierte) eller høygradige (tidligere lavt differensierte).

En del andre histopatologiske funn som ikke inngår i standard rapportering, men som man med ganske stor sikkerhet vet er av prognostisk betydning kan med fordel også implementeres i en histopatologisk rapport. Blant disse er tumor budding, tumorinnvekst i ekstramurale vener (EMVI) og perineural infiltrasjon. Dette er i henhold til anbefalinger i den nyeste utgaven at WHO sin klassifisering av svulster i tarmen (56).

Tumor budding er små grupper av 4 eller færre tumorceller, i bindevevet i tilslutning til den invasive tumorkomponenten, og er assosiert med lymfeknutemetastaser i T1-tumorer og overlevelse ved stadium II (636). Det er anbefalt å telle antall grupper i ett synsfelt på 20X forstørrelse (gjennomsnittlig 0,785mm2), og bruke et tredelt scoringsystem. Høy grad av TB er assosiert med dårlig overlevelse (636). 

Tumorinnvekst i ekstramurale vener er også en prognostisk markør som gir økt risiko for lymfeknute- og fjernmetastaser (637;638). Det bør spesifikt beskrives i svarrapporter at man har funnet veneinnvekst, og ikke kun en generell beskrivelse som karinnvekst.

Perineural infiltrasjon er tumorvev som ligger i tilslutning til nerver, og det er vist at dette kan være en viktig prognostisk faktor assosiert med høyere forekomst av metastatisk sykdom, residiv og kortere overlevelse (639;640).

Et rikt lymfocyttisk infiltrat i forbindelse med tumorvev er oftest en immunrespons som synes å være forbundet med mindre metastatisk vekst og dermed forlenget overlevelse (641;642).