Forside  19 Metode og prosess bak utarbeidelse av retningslinjene  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

På bakgrunn av rapporter om økte komplikasjoner og uheldige onkologiske resultater knyttet til prosedyren taTME henvende NGICG-CR seg til Helsedirektoratet og arbeidsgruppen utarbeidet endringer av handlingsprogrammet i kapittel 9 om kombinert laparaskopisk og transanal tilgang. Bruk av taTME anbefales ikke ved kirurgisk behandling av rectumcancer i Norge inntil det foreligger mer kunnskap om prosedyren. Øvrige deler av handlingsprogrammet er uforandret.