Forside  19 Metode og prosess bak utarbeidelse av retningslinjene  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Utviklingen av ny behandling på kreftområdet er rask. Det er derforbehov for å endre retningslinjene relativt ofte.

Det er etablert en redaksjonskomité med medlemmer som er oppnevnt via de regionale helseforetakene.

Redaksjonskomitéen organiserer oppdateringsarbeidet med forankring i fagmiljøet og i samarbeid med Helsedirektoratet og representant for Folkehelseinstituttet som bistår gruppen med metodestøtte og litteratursøk. (tidligere var dette en representant fra Kunnskapssenteret). Forslag til endringer behandles i NGICG-CR og NGICG før oversending til Helsedirektoratet.

Oversikt - tidligere utgaver av handlingsprogrammet

Tidligere utgaver:  Første utgave  20.04.2010 – IS-1792
  Andre utgave  28.06.2012 – IS-1792
  Tredje utgave 15.07.2013 – IS-2089
  Fjerde utgave 24.02.2015 – IS-2283
  Femte utgave  20.06.2017 – IS-2644