Forside  19 Metode og prosess bak utarbeidelse av retningslinjene  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Utviklingen av ny behandling på kreftområdet er rask. Det er derfor behov for å endre retningslinjene relativt ofte.

Det er etablert en redaksjonskomité med medlemmer som er oppnevnt via de regionale helseforetakene.

Redaksjonskomitéen organiserer oppdateringsarbeidet med forankring i fagmiljøet og i samarbeid med Helsedirektoratet og representant for Folkehelseinstituttet som bistår gruppen med metodestøtte og litteratursøk. (tidligere var dette en representant fra Kunnskapssenteret). Forslag til endringer behandles i NGICG-CR og NGICG før oversending til Helsedirektoratet.

Arbeidsgruppe

Ansvarsfordelingen vises i tabellen, i tillegg til ressurspersoner som har bidratt i vesentlig grad.

 

Ansvarlig for revisjon av kapitelene

 

Kapittel i Handlingsprogrammet

Redaksjonskomiteen

Hartwig Kørner(leder), Stavanger universitetssjukehus

Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus

Kristin Oterholt Knudsen, Kreftregisteret

1. Innledning

Inger Kristin Larsen, Kreftregisteret

Bjørn Møller, Kreftregisteret

2. Epidemiologi

Helsedirektoratet

3. Forløpstider

Karin Frydenberg

Knut Arne Wensaas

4. Fastlegens arbeid og ansvar ved tykk- og endetarmskreft

Hans Wasmuth, St. Olavs hospital

Øyvind Holme, Tarmscreeningprogrammet, Kreftregisteret 

Astrid Stormorken, Oslo universitetssykehus (faglig ressursperson)

Gruppe for arvelig kreft i Helsedirektoratet

5. Arvelig tykk- og endetarmskreft

Øyvind Holme, Tarmscreeningprogrammet, Kreftregisteret

Arne Færden, Akershus universitetssykehus

Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

6. Polypper i tykk- og endetarm og dysplasi ved ulcerøs kolitt

Stig Norderval, Universitetssykehuset Nord Norge

Marianne Sande, Stavanger universitetssjukehus

Øyvind Holme, Tarmscreeningprogrammet, Kreftregisteret

7. Diagnostikk og utredning

Gro Wiedswang, Oslo universitetssykehus

Kenneth Thorsen, Stavanger universitetssjukehus (faglig ressursperson)

8. Perioperativ behandling ved kirurgi for tykk- og endetarmskreft

Stig Norderval, Universitetssykehuset i Nord-Norge 

Thomas Moger, Sykehuset Innlandet

Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus
Magnar Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge (adjuvant behandling)

Ole Sjo, Oslo universitetssykehus (faglig ressursperson)

9. Tykktarmskreft uten metastaser

Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus

Morten Tandberg Eriksen, Oslo universitetssykehus

Arne Færden, Akershus universitetssykehus

10. Kirurgisk behandling av endetarmskreft uten metastaser

Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus

Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus

Stein Larsen, Oslo universitetssykehus

Marianne Grønlie Guren, Oslo universitetssykehus

Hartwig Kørner, Stavanger universitetssykehus

Christine Undseth, Oslo universitetssykehus (faglig ressursperson) 

11. Onkologisk behandling av endetarmskreft

Arne Wibe, St. Olavs hospital.

Stein Larsen, Oslo universitetssykehus

12. Behandling av lokalt residiv av endetarmskreft

Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus

Stein Larsen, Oslo universitetssykehus

Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus

Kristoffer Lassen (NGICG-HPB), Oslo universitetssykehus 

13. Behandling av resektable og potensielt resektable metastaser

Eva Hofsli, St. Olavs hospital

Marianne Grønlie Guren, Oslo universitetssykehus

Magnar Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus

Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus 

14. Behandling av ikke-kurable metastaser

Hartwig Kørner, Stavanger universitetssykehus

Magnar Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

15.Palliativ behandling

Hartwig Kørner, Stavanger universitetssykehus

16. Systematisk oppfølging etter avsluttet kurativ behandling for tykk- og endetarmskreft

Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

17. Patologi

Marianne Guren, Oslo universitetssykehus
Svein Dueland, Oslo universitetssykehus (faglig ressursperson)

Tormod Guren, Oslo universitetssykehus (faglig ressursperson)

Stein Larsen, Oslo universitetssykehus

18. Eksperimentell behandling