Forside  19 Metode og prosess bak utarbeidelse av retningslinjene  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Ansvarsfordelingen ved den første revisjonen av handlingsprogrammet vises i tabellen nedenfor. 

 

Ansvarlig for revisjon av kapitelene

Kapittel i Handlingsprogrammet

 

Redaksjonskomiteen
Barthold Vonen, Nordlandssykehuset (leder)
Marianne Guren, Oslo universitetssykehus
Tom-Harald Edna, Sykehuset Levanger
Liv Marit Rønning Dørum, Colorectalcancerregisteret/Kreftregisteret

1. Innledning

 

Bjørn Møller, Kreftregisteret

2. Epidemiologi

 

Redaksjonskomiteen

3. Arvelig tykk- og endetarmskreft

 

Arne Færden, Akershus universitetssykehus

4. Kolorektale polypper inklusiv dysplasi ved ulcerøs kolitt

 

Anders Drolsum, Oslo universitetssykehus

5. Diagnostikk og utredning

 

Redaksjonskomiteen

6. Perioperativ behandling ved kirurgi for tykk- og endetarmskreft

 

Arild Nesbakken, Oslo universitetssykehus

7. Tykktarmskreft uten metastaser

 

Morten Tandberg Eriksen, Oslo universitetssykehus

8. Kirurgisk behandling av endetarmskreft uten metastaser

 

Linn Åsli, Oslo universitetssykehus

9. Onkologisk behandling av endetarmskreft

 

Arne Wibe, St. Olavs hospital.

10. Behandling av lokalt residiv av endetarmskreft

Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus
Olav Dahl, Haukeland universitetssykehus

11. Behandling av resektable og potensielt resektable metastaser

Eva Hofsli, St. Olavs hospital

12. Behandling av ikke kurable levermetastaser

Stein Larsen, Oslo universitetssykehus

13. Resektable ekstrahepatiske metastaser fra tykk- og endetarmskreft

Hartwig Kørner, Stavanger universitetssykehus

14. Palliativ behandling

Hartwig Kørner, Stavanger universitetssykehus

15. Systematisk oppfølging etter avsluttet kurativ behandling for tykk- og endetarmskreft

Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

16. Patologi

Stein Larsen, Oslo universitetssykehus

17. Eksperimentell behandling

Redaksjonskomitéen hadde 3 møter over 1–2 dager og 3 telefonmøter. NGICG-CR behandlet konkrete forslag til endringer på møtene 9.12.2010 og 4.2.2011. Et revidert utkast ble behandlet på møte i NGICG-CR 28.4.2011, og sendt på høring til NGICG-HPB. Et endelig utkast ble deretter vedtatt av NGICG. Redaksjonskomitéen oversendte planutkastet til Helsedirektoratet/​Kunnskapssenteret i juni 2011, for foreløpig faglig gjennomgang samt revisjon av layout og referanseoppsett. Etter tilbakemelding fra direktoratet ferdigstilte redaksjonsgruppen høsten 2011/våren 2012 utkast til revidert handlingsprogram. I samarbeid med redaksjonsgruppen ferdigstilte direktoratet forsommeren 2012 handlingsprogrammet. Den første revisjonen av handlingsprogrammet ble publisert 28. juni 2012 (1. revisjon).