Forside  19 Metode og prosess bak utarbeidelse av retningslinjene  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Prosedyrer og verktøy
 

Første og andre revisjon av retningslinjene er utarbeidet etter samme prosess. Hvert kapittel har hatt en hovedansvarlig som er medlem av NGICG-CR. Ved behov har disse kontaktet medlemmer i de opprinnelige faggruppene eller andre relevante fagpersoner.

Redaksjonskomiteen for revidert handlingsprogram publisert 15. juli 2013 (2. revisjon) har bestått av følgende personer:

 • Medisinsk direktør, professor Barthold Vonen, Nordlandssykehuset HF Bodø/Helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø (Leder av komiteen)
 • Overlege dr. med. Marianne Grønlie Guren, Avdeling for Kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Avdelingsleder, førsteamanuensis dr. med. Tom-Harald Edna, Kirurgisk Avdeling, Sykehuset Levanger
 • Rådgiver, siv. ing. Liv Marit Rønning Dørum, NGICG-CR/Kreftregisteret
 • Marianne Klemp, forskningsleder, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, har bistått arbeidsutvalget med kunnskapssøk og gradering av kunnskapsgrunnlaget.
 • Retningslinjene har vært til behandling i tre styringsgrupper innen Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG), hhv. NGICG-CR, NIGCG-HPB og NGICG.
 • Brukerorganisasjoner under Kreftforeningen har vært høringsinstanser.
 • Retningslinjene har vært forelagt de regionale helseforetakene.
 • Retningslinjene har vært til uttalelse hos Den norske legeforening.

Innholdet i Nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm skal videre vurderes årlig og blir om nødvendig oppdatert. Oppdateringen koordineres av en redaksjonskomité fra NGICG-CR, støttet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og Helsedirektoratet.