Forside  19 Metode og prosess bak utarbeidelse av retningslinjene  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Arbeidsgruppe

Det ble etablert en redaksjonsgruppe. Medlemmene i redaksjonsgruppen har alle ansvar for revisjon av ett eller flere kapitler i Handlingsprogrammet. Med ansvar for revisjon av et kapittel menes:

 • Å holde seg orienterte innen dette kapittelets fagområde.
 • Å innhente bidrag fra relevante fagpersoner som støtte for arbeidet. Disse kan være i eller utenfor NGICG-CR.
 • Å sende skriftlig utkast til endringer til redaksjonskomiteen.

Kapittelet om resektable og potensielt resektable metastaser er utarbeidet i samarbeid med NGICG-HPB.

Redaksjonskomiteen for revidert handlingsprogram, publisert februar 2015, har bestått av

 • Marianne Guren Grønlie (leder)
 • Barthold Vonen
 • Tom-Harald Edna
 • Hartwig Kørner
 • Liv Marit Dørum

Redaksjonskomitéen har hatt 1 lunsj-til-lunsj-møte. NGICG-CR behandlet konkrete forslag til endringer på møtet 22.5.2014. Handlingsprogrammets kapittel om resektable og potensielt resektable levermetastaser ble diskutert i møte i NGICG-HPB 5.6.2014. Et endelig utkast ble deretter vedtatt av NGICG. Redaksjonskomitéen oversendte planutkastet til Helsedirektoratet/​Kunnskapssenteret i september 2014, for foreløpig faglig gjennomgang samt revisjon av layout og referanseoppsett. I samarbeid med redaksjonsgruppen ferdigstilte Helsedirektoratet høsten 2014/vinteren 2015 handlingsprogrammet.