Forside  19 Metode og prosess bak utarbeidelse av retningslinjene  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Arbeidsgruppe

Ansvarsfordelingen vises i tabellen, i tillegg til ressurspersoner som har bidratt i vesentlig grad.

Ansvarlig for revisjon av kapitelene

Kapittel i Handlingsprogrammet

Redaksjonskomiteen

Marianne Guren, Oslo universitetssykehus (leder)
Tom-Harald Edna, Sykehuset Levanger
Hartwig Kørner, Stavanger universitetssjukehus
Liv Marit Rønning Dørum, Kreftregisteret

1. Innledning

Bjørn Møller, Kreftregisteret
Inger Kristin Larsen, Kreftregisteret

2. Epidemiologi

Helsedirektoratet

3. Forløpstider

Hans Wamuth, St. Olavs hospital
Øyvind Holme, Pilotprosjektet for tarmscreening, Kreftregisteret
Astrid Stormorken, Oslo universitetssykehus (faglig ressursperson)
Nettverksgruppe for arvelig kreft i Helsedirektoratet

4. Arvelig tykk- og endetarmskreft

Øyvind Holme, Pilotprosjektet for tarmscreening, Kreftregisteret
Arne Færden, Akershus universitetssykehus
Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

5. Kolorektale polypper og dysplasi ved ulcerøs kolitt

Stig Norderval, Universitetssykehuset Nord Norge
Marianne Sande, Stavanger universitetssjukehus
Øyvind Holme, Pilotprosjektet for tarmscreening, Kreftregisteret

6. Diagnostikk og utredning

Gro Wiedswang, Oslo universitetssykehus

7. Perioperativ behandling ved kirurgi for tykk- og endetarmskreft

Stig Norderval, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Ole Sjo, Oslo universitetssykehus (faglig ressursperson)
Olav Dahl, Haukeland universitetssykehus

8. Tykktarmskreft uten metastaser

Morten Tandberg Eriksen, Oslo universitetssykehus
Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus
Arne Færden, Akershus universitetssykehus

9. Kirurgisk behandling av endetarmskreft uten metastaser

Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus
Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus
Stein Larsen, Oslo universitetssykehus
Olav Dahl, Haukeland universitetssykehus

10. Onkologisk behandling av endetarmskreft

Arne Wibe, St. Olavs hospital.
Stein Larsen, Oslo universitetssykehus

11. Behandling av lokalt residiv av endetarmskreft

Redaksjonskomiteen i samarbeid med NGICG-HPB

12. Behandling av resektable og potensielt resektable metastaser

Eva Hofsli, St. Olavs hospital
Marianne Grønlie Guren, Oslo universitetssykehus
Magnar Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus
Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus (faglig ressursperson)

13. Behandling av ikke kurable levermetastaser

Stein Larsen, Oslo universitetssykehus
Steinar Solberg, Oslo universitetssykehus (faglig ressursperson)
Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus

14. Resektable ekstrahepatiske metastaser fra tykk- og endetarmskreft

Hartwig Kørner, Stavanger universitetssykehus
Magnar Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

15. Palliativ behandling

Hartwig Kørner, Stavanger universitetssykehus
Tom-Harald Edna, Sykehuset Levanger

16. Systematisk oppfølging etter avsluttet kurativ behandling for tykk- og endetarmskreft

Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset i Nord-Norge

17. Patologi

Stein Larsen, Oslo universitetssykehus
Redaksjonskomiteen

18. Eksperimentell behandling

Fastleger som har bidratt i arbeidet:
Karin Frydenberg
Knut Arne Wensaas