Forside  2 Epidemiologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Tykk- og endetarmskreft er en av de vanligste kreftformer på verdensbasis (6). I Norge ble det registrert mer enn 4 000 nye tilfeller av kreft i tykk- og endetarm i 2016, og det er dermed den nest hyppigste kreftdiagnosen blant menn (etter prostatakreft) og kvinner (etter brystkreft) (7). Risikoen for  tykktarmskreft er tilnærmet lik hos kvinner og menn, mens risikoen for endetarmskreft er omtrent 50 % høyere hos  menn. Omtrent 5 % av alle menn, og 4 % av alle kvinner vil rammes av tykk- og endetarmskreft før fylte 75 år.

Det har vært en markant økning i insidensrate for tykktarmskreft for begge kjønn de siste 60 år. Økningen har vært sterkere enn i de andre nordiske landene (se Figur 1a og b). Insidensraten for endetarmskreft steg frem til 1990-tallet, men har vært relativt stabil siden (Figur 1 c og d). Det er verdt å legge til at de norske ratene for tykk- og endetarmskreft er høye også i europeisk sammenheng (8;9).

Antall krefttilfeller antas å øke i tiden fremover. Prognoser anslår at det i 2030-34 vil være mer enn 6000 nye tilfeller årlig av tykk- og endetarmskreft. Det er en økning på 40 % fra det observerte nivået i 2016 (10;11). Hoveddelen av denne økningen skyldes aldringen i befolkningen.

Figur 1: Aldersstandardiserte insidensrater for tykk- og endetarmskreft i Danmark, Finland, Sverige og Norge. Kilde: NORDCAN.

 1. Tykktarmskreft, menn

  2.1 Forekomst tykktarmskreft menn

 2. Tykktarmskreft, kvinner

  2.1 Forekomst tykktarmskreft kvinner

 3. Endetarms- og anuskreft, menn

  2.1 Forekomst endetarms- og anuskreft menn

 4. Endetarms- og anuskreft, kvinner

  2.1 Forekomst endetarms- og anuskreft kvinner

Ratene er standardisert etter nordisk alderssammensetning i 2000. 

Kilde: NORDCAN (8)