Forside   2 Epidemiologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Norge har en av de høyeste forekomstene av tykk- og endetarmskreft i verden, og en kan derfor forvente at innvandrere i Norge har lavere forekomst av denne kreftformen. En studie fra Kreftregisteret som så på forekomsten av kreft blant alle innvandrere i Norge fant betydelig redusert risiko for tykk- og endetarm for alle innvandrere samlet sett. Analysene som så på ulike landområder, fant at innvandrere, uansett hvilket landområde de kom fra, hadde lavere risiko enn norskfødte, og resultatene var like for menn og kvinner (17).

Tykk- og endetarmskreft er en av de kreftformene som har vist klarest sammenheng med kosthold, fedme og fysisk inaktivitet (18). Flere studier har vist at det er en sammenheng mellom livsstil og sosioøkonomi. I Norge er dette blant annet vist i HUNT-studien hvor personer med høyere utdanning hadde lavere forekomst av usunn diett, røyking og fysisk inaktivitet (19). En ny rapport fra Kreftregisteret har vist at for tykk- og endetarmskreft er det relativt små forskjeller mellom ulike inntekts- og utdanningsgrupper når det gjelder risiko for tykk- og endetarmskreft. Den største forskjellen ble vist for endetarmskreft hvor kvinner og menn med høyskoleutdanning hadde 20 % redusert risiko sammenlignet med gruppen som kun hadde grunnskoleutdanning (20).