Forside  2 Epidemiologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Fem års relativ overlevelse (andelen som overlever minst 5 år, justert for overlevelsen i normalbefolkningen) har økt jevnt siden begynnelsen av 1970-tallet (se Figur 2 a-d). Overlevelsen for både tykk- og endetarmskreft har økt fra under 30 % på 1960-tallet, til over 60 % i den siste 5-års perioden (2012-16). Den relative overlevelsen faller raskt de første årene og flater ut etter omkring 5 år (Figur 3 a og b).

Overlevelsen er sterkt avhengig av utbredelse på diagnosetidspunkt. Ved lokalisert tumor er fem års relativ overlevelse over 90 %. Forlokalavansert sykdom er overlevelsen noe lavere (rundt 80 %), og fjernspredning er andelen som overlever sin kreftsykdom i 5 år rundt 10 til20 %.

Figur 2: Trender i aldersstandardiserte 5-års relativ overlevelse, insidensrater og mortalitetsrater for tykk- og endetarmskreft

 1. Tykktarmskreft, menn

  2.2 Overlevelse tykktarmskreft menn

 2. Tykktarmskreft, kvinner

  2.2 Overlevelse tykktarmskreft kvinner

 3. Endetarmskreft, menn

  2.2 Overlevelse endetarmskreft menn

 4. Endetarmskreft, kvinner

  2.2 Overlevelse endetarmskreft kvinnerRatene er standardisert etter norsk middelfolkemengde i 2014.

Kilde: Cancer in Norway 2014 (6)

 

Figur 3: Relativ overlevelse opp til 15 år etter diagnose for tykk- og endetarmskreft.

 1. Tykktarmskreft

  2.2 Overlevelse tykktarmskreft 2. Endetarmskreft

  2.2 Overlevelse endetarmskreft

 

Kilde: Cancer in Norway (7)