Forside  2 Epidemiologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Som forebygging står tiltak rettet mot livsstil sentralt. En oppsummering fra World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research anslår at en stor del av tilfellene av tykk- og endetarmskreft kan forebygges ved hjelp av endring av kosthold og livsstil (12;13). Det er sterke bevis for at matvarer som inneholder fiber gir redusert risiko for både tykk- og endetarmskreft, mens regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for tykktarmskreft, men har liten effekt på endetarmskreft. På den andre siden, er rødt og prossessert kjøtt, alkohol og fedme faktorer som øker risikoen for kreft i tykk- og endetarm (12;13).

Resultater fra randomiserte studier gir støtte for at både screening med fleksibel sigmoidoskopi og testing for blod i avføring (Faecal occult bloood tests (FOBT)) reduserer forekomst og dødelighet av tykk- og endetarmskreft, men det er fremdeles ikke avklart hvilken av disse screeningmetodene som egner seg best i et helhetlig folkehelseperspektiv (14). I Norge gjennomføres det nå et pilotprosjekt for å undersøke disse alternative screeningmetodene, og strategier for å optimalisere et eventuelt screeningprogram på nasjonalt nivå. Dette prosjektet vil i løpet av perioden 2012–2018 invitere 140 000 kvinner og menn i alderen 50–74 år fra fylkene Østfold, Akershus og Buskerud til å delta i prosjektet som har et randomisert design med en FOBT-arm og en sigmoidoskopi-arm. Videre er det vedtatt at det skal innføres et nasjonalt program for screening av tarmkreft i 2019. Screeningen skal tilbys alle kvinner og menn det året de fyller 55.