Forside   2 Epidemiologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Andelen som overlever sin kreftdiagnose i 5 år eller mer (fem års relativ overlevelse) har økt jevnt siden begynnelsen av 1970-tallet, og er nær 70 % i 2018 (se figur 3). Ved lokalisert sykdom vil nær alle pasientene overleve sin kreftsykdom i 5 år eller mer (>95 %). Tilsvarende tall for lokalavansert utbredelse er rundt 80 %, mens om lag 20 % av pasienter med fjernspredning overlever sin sykdom i 5 år eller mer (11).

Figur 3: Trender i aldersstandardiserte 5-års relativ overlevelse, insidensrater og mortalitetsrater for tykk- og endetarmskreft

 1. Tykktarmskreft, menn

  2.3 Overlevelse, tykktarmskreft menn figur 3

 2. Tykktarmskreft, kvinner

  2.3  Overlevelse, tykktarmskreft kvinner figur 3

 3. Endetarmskreft, menn

  2.3 Overlevelse, endetarmskreft menn figur 3

 4.  Endetarmskreft, kvinner

             2.3 Overlevelse, endetarmskreft kvinner figur 3

Ratene er standardisert etter norsk middelfolkemengde i 2014.

Kilde: Figurene er modifiserte fra Cancer in Norway 2018 (11) , og gjengitt med tillatelse.

 

Mens relativ overlevelse gir et mål på hvor mange som overlever sett i forhold til det som er forventet, gir betinget 5-års overlevelse et mål på sannsynligheten for å overleve sin kreftsykdom i minst fem år, gitt at man allerede har overlevd ett visst antall år. Figur 4 viser relativ overlevelse og betinget 5-års relativ overlevelse (stiplet linje) for tykk- og endetarmskreft. Noen hovedpunkter er:

 • 5-års relativ overlevelse for tykk og endetarmskreft er 65.4 % for menn og 68.6 % for kvinner, og for endetarmskreft er den 69.8 % for menn og 69.4 % for kvinner.
 • Kvinner har ofte noe bedre overlevelse enn menn, men for endetarmskreft er forskjeller først synlige 6 år etter diagnosen.
 • Betinget 5-års relativ overlevelse flater senere ut for endetarmskreft enn for tykktarmskreft, og reflekterer trolig den høyere risikoen for tilbakefall

Figur 4: Relativ overlevelse opp til 15 år etter diagnose og betinget overlevelse opp til 10 år etter diagnosen for tykk- og endetarmskreft.

 1. Tykktarmskreft

  2.3 Overlevelse, tykktarmskreft figur 4 2. Endetarmskreft

  2.3 Overlevelse, endetarmskreft figur 4

 Kilde: Figurene er modifiserte fra Cancer in Norway 2018 (11) , og gjengitt med tillatelse.