Forside   2 Epidemiologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Som forebygging står tiltak rettet mot livsstil sentralt. En oppsummering fra World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research anslår at en stor del av tilfellene av tykk- og endetarmskreft kan forebygges ved hjelp av endring av kosthold og livsstil (18). Matvarer som mest sannsynlig reduserer risikoen for både tykk- og endetarmskreft er produkter som inneholder kostfiber, helkorn og melkeprodukter. Regelmessig fysisk aktivitet er imidlertid den faktoren som har sterkest bevis for å redusere risikoen. Effekten er imidlertid bare vist for tykktarmskreft, og har liten effekt på risikoen for endetarmskreft. På den andre siden, er rødt, og særlig bearbeidet kjøtt, alkohol og fedme faktorer som øker risikoen for kreft i både tykk- og endetarm (18).

Resultater fra randomiserte studier gir støtte for at både screening med sigmoidoskopi og testing for blod i avføring (Faecal occult bloood tests (iFOBT)) reduserer dødelighet av tykk- og endetarmskreft. Screening med sigmoidoskopi kan også redusere forekomst av tykk- og endetarmskreft. Imidlertid er det ikke avklart hvilken av disse screeningmetodene som egner seg best i et helhetlig folkehelseperspektiv (21;22). Siden 2012 har det pågått et pilotprosjekt for å undersøke disse alternative screeningmetodene, og strategier for å optimalisere et screeningprogram på nasjonalt nivå. Dette prosjektet inviterer 140 000 kvinner og menn i alderen 50–74 år fra fylkene Østfold, Akershus og Buskerud til å delta i prosjektet som har et randomisert design med en iFOBT-arm og en sigmoidoskopi-arm. Det er vedtatt at det skal innføres et nasjonalt program for screening av tarmkreft fra 2021. Screeningen skal innføres gradvis, og tilbys til alle kvinner og menn det året de fyller 55. Standard screeningmetode er immunologisk test for blod i avføringen (iFOBT), og det er planlagt at personene blir invitert til screening annethvert år i fem runder (inntil 65 år).