Forside  20 Vedlegg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Kjemoterapiregimer

 

Informasjon til tabellen under:

Kapecitabin monoterapi: 1250 mg/m2 dag 1–14, deretter 7 dagers opphold.

Bevacizumab: 5 mg/kg dag 1 hver 2. uke eller 7.5 mg dag 1 hver 3. uke

Cetuximab: Initialdose 400 mg/mg2. Påfølgende ukentlige dose 250mg/m2.

Panitumumab: 6 mg/kg dag 1 hver 14 dag 

Kurnavn

5 fu

Kalsiumfolinat

Oksaliplatin

Irinotecan

Syklus

Nordisk Flv
(557;558)

500 mg/m2
dag 1–2

100 mg eller 60 mg/m2
dag 1–2

 

 

2 uker

FLOX
(463)

Som over

Som over

85 mg/m2
dag 1

 

2 uker

FLIRI
(405;462)

Som over

Som over

 

180 mg/m2
dag 1

2 uker

FOLFOX4
(460;464;465;559)

400 mg/m2 bolus
dag 1–2
+
600 mg/m2 over 22 timer dag
1–2

200 mg/m2 dag
1–2

85 mg/m2
dag 1

 

2 uker

FOLFIRI
(461)

400 mg/m2
dag 1
+
2400 mg/m2
dag 1 på 46 timer

400 mg/m2
dag 1

 

180 mg/m2
dag 1

2 uker

XELOX
(465)

Kapecitabin 1000 mg/m2 x2
dag 1–14

 

130 mg/m2
dag 1

 

3 uker

Irinotecan – mono
(489)

 

 

 

350 mg/m2
dag 1

3 uker

Irinotecan – mono

 

 

 

180 mg/m2
dag 1

2 uker