Forside  20 Vedlegg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Kjemoterapiregimer

 

Kurnavn

5 fu

Kalsiumfolinat

Oksaliplatin

Irinotecan

Syklus

Nordisk Flv
(660;661)

500 mg/m2
dag 1–2

100 mg eller 60 mg/m2
dag 1–2

 

 

2 uker

FLOX
(559)

Som over

Som over

85 mg/m2
dag 1

 

2 uker

FLIRI
(481;558)

Som over

Som over

 

180 mg/m2
dag 1

2 uker

mFOLFOX64
(556;560;561;622)

400 mg/m2 bolus
dag 1–2
+
600 mg/m2 over 22 timer dag
1–2

200 mg/m2 dag
1–2

85 mg/m2
dag 1

 

2 uker

FOLFIRI
(557)

400 mg/m2
dag 1
+
2400 mg/m2
dag 1 på 46 timer

400 mg/m2
dag 1

 

180 mg/m2
dag 1

2 uker

CAPOX
(561)

Kapecitabin 1000 mg/m2 x2
dag 1–14

 

130 mg/m2
dag 1

 

3 uker

Irinotecan – mono
(585)

 

 

 

350 mg/m2
dag 1

3 uker

Irinotecan – mono

 

 

 

180 mg/m2
dag 1

2 uker

 

Kapecitabin monoterapi: 1000-1250 mg/m2 x2 dag 1–14, deretter 7 dagers opphold.

Bevacizumab: 5mg/kg dag 1 hver 2. uke eller 7,5 mg dag 1 hver 3. uke.

Cetuximab: Initialdose 400 mg/m2. Påfølgende ukentlige dose 250mg/m2.

Panitumumab: 6 mg/kg dag 1 hver 14 dag

Regorafenib: 160 mg i 3 uker, deretter 1 uke opphold.

Trifluridin: 35 mg/m2 to ganger daglig dag 1-5 og dag 8-12 hver 28. dag.

Pembrolizumab: 200 mg iv hver 3. uke

Nivolumab: 240 mg hver 2. uke 6 ganger, deretter 480 mg hver 4. uke