Forside  20 Vedlegg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Skjema for pasientoppfølging

Oppfølgingsskjema colorectalcancer stadium II-III

Oppfølgingen bør tilpasses individuelt dersom det er foreligger forhold som tilsier det. 

 

Oppfølgingsskjema

 

 

Navn:

Personnr.

Diagnose:

 

Diagnose tidspunkt:

 

Operert sted/dato:

TNM:

 

Metode:

Histologi:

 

Andre sykdommer

 

 

Adjuvant
Kjemoterapi:

 

Neoadjuvant
Kjemoterapi (dersom gitt):

Preoperativ stråleterapi:

Start:

 

 

 

 

Slutt:

 

 

 

 

Regime:

 

 

 

 

Tid postop.

Cancer recti

 

Cancer coli

1 mnd

☐ CEA

☐ Informasjon om histologifunn

☐ Klinisk status/restituering

☐  CEA

☐ Informasjon om histologifunn

☐ Klinisk status/restituering

☐ Henvisning til adjuvant kjemo ved indikasjon dersom ikke gjort

☐ Evt funksjonsforstyrrelse følges opp på individuelt nivå

3 - 6 mnd

Kirurg:

☐ Klinisk evaluering mtp funksjon av neo-rectum/LARS og funksjon av blære- og seksualfunksjon

☐ Henvisning til relevante spesialister ved behov

☐ Videre oppfølging av behandlingsrelaterte plager på individuelt nivå

Onkolog

☐ Avsluttende kontroll hvis adjuvant kjemoterapi er gitt.

☐ Evt. funksjonsforstyrrelse følges opp på individuelt nivå 

6 mnd

☐ CEA

 

☐ CEA

12 mnd

☐ CEA

☐ CT lunger/lever/abdomen/bekken

☐ CEA

☐ CT lunger/lever/abdomen

18 mnd

 

☐ CEA

☐ CEA

24 mnd

☐ CEA

☐ CT lunger/lever/abdomen/bekken

☐ CEA

☐ CT lunger/lever/abdomen

30 mnd

☐ CEA

 

☐ CEA

36 mnd

☐ CEA

☐ CT lunger/lever/abdomen/bekken

☐ CEA

☐ CT lunger/lever/abdomen

60 mnd

☐ CEA

☐ Koloskopi

☐ CEA

☐ Koloskopi