Forside  20 Vedlegg  20.6 Vedlegg til kapittel 17 – Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

pT Tumor:

TX

Tumor, ingen informasjon.

T0

Tumor ikke påvist.

Tis

Carcinoma in situ: invasjon i lamina propria.

T1

Tumor vokser inn i submucosa.

T2

Tumor vokser inn i muscularis propria.

T3

Tumor vokser inn subserosa eller ikke-peritonealisert pericolisk vev.

T4

Tumor invaderer direkte inn i andre organer eller strukturer, og /eller perforerer viscerale peritoneum

T4a

Tumor perforerer viscerale peritoneum (involverere overflaten)

T4b

invaderer andre organer eller strukturer

pN Regionale lymfeknuter:

Nx

Ingen informasjon.

N0

Metastaser ikke påvist.

N1

Metastase til 1-3 regionale lymfeknuter

N1a

Metastase til 1 regional lymfeknute.

N1b

Metastaser til 2–3 regionale lymfeknuter.

N1c

Tumorknute(r) (satelitt(er) i subserosa eller i ikke-peritonealisert pericolisk bløtvev uten regionale lymfeknutemetastaser.

N2

Metastaser til 4 eller flere regionale lymfeknuter

N2a

Metastaser til 4–6 regionale lymfeknuter.

N2b

Metastaser til ≥7 regionale lymfeknuter.

Isolerte tumorknuter i mesokolon uten sikker lymfeknuteopprinnelse (ujevne eller infiltrative ytre begrensninger) kan representere diskontinuerlig spredning, venøs invasjon med ekstavaskulær spredning (V1/2) eller en totalt reorganisert lymfeknute (N1/2). I T1 eller T2 lesjoner defineres disse som N1c. Dersom man er sikker på at det er en lymfeknute klassifiseres den som dette og antall lymfeknuter beregnes ut fra dette.

pM Metastaser:

M0

 

Ingen fjernmetastaser

M1

 

Fjernmetastaser

 

M1a

Metastaser til kun ett organ (lever, lunge, ovarie, ikke-regionale lymfeknuter uten peritoneale metastaser

 

M1b

Metastaser til mer enn ett organ

 

M1c

Metastase til peritoneum med eller uten andre organer involvert