Forside  20 Vedlegg  20.6 Vedlegg til kapittel 17 – Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 
       

Stadium 0

Tis

N0

M0

Stadium I

T1, T2

N0

M0

       

Stadium II

T3, T4

N0

M0

Stadium IIA

T3

N0

M0

Stadium IIB

T4a

N0

M0

Stadium IIC

T4b

N0

M0

Stadium III

Uansett T

N1, N2

M0

Stadium IIIA

T1, T2

N1

M0

 

T1

N2a

M0

Stadium IIIB

T1, T2

N2b

M0

 

T2, T3

N2a

M0

 

T3, T4a

N1

M0

Stadium IIIC

T3, T4a

N2b

M0

 

T4a

N2a

M0

 

T4b

N1, N2

M0

Stadium IV

T uansett

N uansett

M1

Stadium IVA

T uansett

N uansett

M1a

Stadium IVB

T uansett

N uansett

M1b

Stadium IVC

T uansett

N uansett

M1c