Forside  20 Vedlegg  20.6 Vedlegg til kapittel 17 – Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Differensieringsgrad

Definisjon

Direkteplasserte cancere

I)          Høyt differensiert

>95 % er kjertelstrukturer

 

II)         Middels høyt differensiert

50–95 % er kjertelstrukturer

 

III)        Lite differensiert

5–50 % er kjertelstrukturer

Mucinøst adenokarsinom

   

Signetringcellecarcinom

IV)        Udifferensiert

<5 % er kjertelstrukturer

Medullært karsinom med MSI-H