Forside  20 Vedlegg  20.6 Vedlegg til kapittel 17 – Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

 

Veiledning diagnose:

Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type, for eksempel:

Tykktarmsresektat med ulcererende og strikturerende tumor.

Middels høyt differensiert adenokarsinom, TNM/stadie

 

Andre funn

Veiledning

Tumors største diameter:

Angi i mm

Tumors lokalisasjon:

Sigmoideum, venstre fleksur etc.

Histologisk grad (I–IV):

Angi grad, vedlegg 4

Dypeste infiltrasjon:

I submucosa, muscularis propria, perikolisk fett, til serosaoverflaten, i tilstøtende strukturer

Minste avstand fra tumor til reseksjonsflate:

Angi i mm

Endereseksjonsrender:

Frie/ikke frie

Antall lymfeknuter undersøkt:

Antall

Antall lymfeknuter med tumorvev:

Antall + antall med ekstrakapsulær vekst

Tumorinfiltrasjon i ekstramurale vener:

Påvist/ikke påvist

pTNM-klassifikasjon:

Vedlegg 1

UICC stadieinndeling:

Vedlegg 2

Annen patologi:

Adenomer, divertikler etc.

 

GEWF-løsning ved søk etter lymfeknuter

Absolutt alkohol (C2H5OH)

625 ml

3125 ml

10 000 ml

Konsentrert fomaldehyd

100 ml

500 ml

3400 ml

Destillert vann

212 ml

1062 ml

1600 ml

Konsentrert eddiksyre (CH3COOH)

63 ml

313 ml

1000 ml

Total mengde

1000 ml

5000 ml

16 000 ml