Forside  20 Vedlegg  20.6 Vedlegg til kapittel 17 – Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Veiledning diagnose:

Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type, for eksempel:

Rektosigmoidalt resektat med ulcerovegeterende tumor i endetarmen. 

Middels høyt differensiert adenokarsinom

Funn

Veiledning

Tumors største diameter:

mm

Tumors lokalisasjon:

Distalt for/proksimalt for/på begge sider av peritoneums omslagsfold

Histologisk grad (I–IV):

Angi grad, pkt 12.3

Dypeste infiltrasjon:

I submucosa, muscularis propria, perirektalt fett, til serosaoverflaten, i tilstøtende strukturer.

Minste avstand fra tumor til sirkumferent reseksjonsflate:

mm

Mesorektum:

Dette gjøres makroskopisk (komplett, nesten komplett og inkomplett). Se vedlegg 7

Endereseksjonsrender:

Frie/ikke frie

Antall lymfeknuter undersøkt:

Antall

Antall lymfeknuter med tumorvev:

Antall + antall med ekstrakapsulær vekst

Tumorinfiltrasjon i ekstramurale vener:

Påvist/ikke påvist

pTNM-klassifikasjon:

Vedlegg 1

UICC stadieinndeling:

Vedlegg 2

Annen patologi:

Adenomer, divertikler etc.

 

Vurdering av mesorektum (663)

Komplett

Mesorektum

Defekter

«Coning»

CRM

Intakt, glatt

Ikke dypere enn 5 mm

Ingen

Glatt og jevn

Nesten komplett

Mesorektum

Defekter

«Coning»

CRM

Moderat bulk, irregulær

Ingen synlig muscularis propria

Moderat

Irregulær

Inkomplett

Mesorektum

Defekter

Coning

CRM

Lite bulk

Inn til muscularis propria

Ja

Irregulær

 

Tumor Regresjonsgrad (TRG)

TRG 1

Ikke påvist carcinomceller eller mindre kun mindre foci av carcinomceller i <5 % av tumorområdet.

Mucinsjøer kan sees, men mangler carcionomceller

TRG 2

Kombinasjon av carcinomceller og fibrose der carcinomcellene utgjør 5–50 % av tumorområdet

TRG 3

Carcinomcellene utgjør >50 % av tumorområdet. Noe fibrose kan sees, men kan være vanskelig å skjelne fra desmoplastisk respons.