Forside  20 Vedlegg  20.6 Vedlegg til kapittel 17 – Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Veiledning diagnose:

Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type, for eksempel:

Tubulovilløst (tubulært/villøst) stilket/flatt adenom med høygradig dysplasi med 
adenokarsinom i stilken.

Andre funn

Veiledning

Tumors lokalisasjon:

sigmoideum, venstre fleksur etc

Karsinomets histologiske grad:

Vedlegg 4

Dypeste infiltrasjon:

I hodet, hals, stilk, basis og i forhold til submucosa (øvre/midtre/nedre tredjedel)

Haggitts nivå:

1–4 (se pkt. 2)

Sm-nivå:

1–3 (se pkt. 3)

Minste avstand til reseksjonsrand:

Fri/ikke fri for polypper. Antall mm til siden og i dypet for TEM-preparat (transanal endoskopisk mikrokirurgi).

Antall lymfeknuter:

Antall

Antall lymfeknuter med tumorvev:

Antall, antall med perinodal vekst angis også.

Tumorinfiltrasjon i lymfe- eller blodkar:

Påvist/ikke påvist

pTNM-klassifikasjon:

pT1