Forside  20 Vedlegg  20.6 Vedlegg til kapittel 17 – Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Veiledning diagnose

Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type, for eksempel:
Rektosigmoidalt resektat med ulcerovegeterende tumor i endetarmen.

Middels høyt differensiert adenokarsinom

Funn

Veiledning

Tumors største diameter:

mm

Tumors lokalisasjon:

Distalt for/proksimalt for/på begge sider av peritoneums omslagsfold

Histologisk grad (I–IV):

Angi grad, kapittel Histologisk gradering

Dypeste infiltrasjon:

I submucosa, muscularis propria, perirektalt fett, til serosaoverflaten, i tilstøtende strukturer.

Minste avstand fra tumor til sirkumferent reseksjonsflate:

mm

Mesorektum:

Dette gjøres makroskopisk (komplett, nesten komplett og inkomplett). Se Vedlegg

Endereseksjonsrender:

Frie/ikke frie

Antall lymfeknuter undersøkt:

Antall

Antall lymfeknuter med tumorvev:

Antall + antall med ekstrakapsulær vekst

Tumorinfiltrasjon i ekstramurale vener:

Påvist/ikke påvist

pTNM-klassifikasjon:

Vedlegg

UICC stadieinndeling:

Vedlegg 

Dukes’ stadium:

Vedlegg (kan med fordel erstattes med UICCs stadieinndeling)

Annen patologi:

Adenomer, divertikler etc.

Vurdering av mesorektum (619)

Komplett

Mesorektum
Defekter
«Coning»
CRM

Intakt, glatt
Ikke dypere enn 5 mm
Ingen
Glatt og jevn

Nesten komplett

Mesorektum
Defekter
«Coning»
CRM

Moderat bulk, irregulær
Ingen synlig muscularis propria
Moderat
Irregulær

Inkomplett

Mesorektum
Defekter
Coning
CRM

Lite bulk
Inn til muscularis propria
Ja
Irregulær

Tumor Regresjonsgrad (TRG)

TRG 1

Ikke påvist carcinomceller eller mindre kun mindre foci av carcinomceller i <5 % av tumorområdet.
Mucinsjøer kan sees, men mangler carcionomceller

TRG 2

Kombinasjon av carcinomceller og fibrose der carcinomcellene utgjør 5–50 % av tumorområdet.

TRG 3

Carcinomcellene utgjør >50 % av tumorområdet. Noe fibrose kan sees, men kan være vanskelig å skjelne fra desmoplastisk respons.