Forside  20 Vedlegg  20.6 Vedlegg til kapittel 17 – Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

pT Tykktarmskreft:

pTx

Tumor, ingen informasjon.

pT0

Tumor ikke påvist.

pTis

Carcinoma in situ.

pT1

Tumor vokser inn i submucosa.

pT2

Tumor vokser inn i muscularis propria.

pT3

Tumor vokser inn subserosa eller ikke-peritonealisert pericolisk vev.

pT4a

Tumor perforerer viscerale peritoneum.

pT4b

Tumor vokser direkte inn i andre organer eller strukturer.

pN Regionale lymfeknuter:

pNx

Ingen informasjon.

pN0

Metastaser ikke påvist.

pN1a

Metastase til 1 regional lymfeknute.

pN1b

Metastaser til 2–3 regionale lymfeknuter.

pN1c

Tumorknute(r) (satelitt(er)) i subserosa eller i ikke-peritonealisert pericolisk bløtvev uten regionale lymfeknutemetastaser.

pN2a

Metastaser til 4–6 regionale lymfeknuter.

pN2b

Metastaser til ≥7 regionale lymfeknuter.

Isolerte tumorknuter i mesokolon uten sikker lymfeknuteopprinnelse (ujevne eller infiltrative ytre begrensninger) kan representere diskontinuerlig spredning, venøs invasjon med ekstavaskulær spredning (V1/2) eller en totalt reorganisert lymfeknute (N1/2). I T1 eller T2 lesjoner defineres disse som N1c. Dersom man er sikker på at det er en lymfeknute klassifiseres den som dette og antall lymfeknuter beregnes ut fra dette.