Forside  20 Vedlegg  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Figurer
Tatt fra tidligere kapittel i www.ngicg.no samt (130).

Lymfeknutelokalisasjon N1-N3 for tykktarm

Kap 19 Bilde 1

Disseksjon av lymfeknuter

D1 disseksjon                                                                     D3 disseksjon

Kap 19 Bilde 2                        Kap 19 Bilde 3

Tumor lokalisasjon - Type reseksjon:

Cancer i cøkum/ascendens: Høyresidig hemicolectomi.

Kap 19 Bilde 4

Cancer i høyre flexur: Utvidet høyresidig hemicolectomi

Kap 19 Bilde 5

Cancer i transversum: Transversum-reseksjon inkl. begge flexurer inkludert hele eller deler av hø.tykktarm.

Kap 19 Bilde 6

Cancer i venstre flexur: Subtotal colectomi

(evt spare cøkum-ascendens, og sigmoid, obs sirkulasjon)

Sentralt på a. colica media (inntil mes. sup)!
Sentralt på a. colica sinistra, men bevare a. mesenterica. inf. med sigm. art.

Kap 19 Bilde 7

Cancer i descendens: Venstresidig hemicolectomi

 

Cancer i sigmoideum: Sigmoideum-reseksjon

(Evt venstresidig hemicolectomi hvis dårlig sirkulasjon i colon descendens)

Distal sigmoidcancer/rektosigmoidcancer: D3 + rektum ned mot omslagsfold

Kap 19 Bilde 9