Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Redaksjonskomiteen for revidert handlingsprogram, publisert februar 2015, har bestått av

 • Marianne Guren Grønlie (leder)
 • Barthold Vonen
 • Tom-Harald Edna
 • Hartwig Kørner
 • Liv Marit Dørum

Redaksjonskomitéen har hatt 1 lunsj-til-lunsj-møte. NGICG-CR behandlet konkrete forslag til endringer på møtet 22.5.2014. Handlingsprogrammets kapittel om resektable og potensielt resektable levermetastaser ble diskutert i møte i NGICG-HPB 5.6.2014. Et endelig utkast ble deretter vedtatt av NGICG. Redaksjonskomitéen oversendte planutkastet til Helsedirektoratet/Kunnskapssenteret i september 2014, for foreløpig faglig gjennomgang samt revisjon av layout og referanseoppsett. I samarbeid med redaksjonsgruppen ferdigstilte Helsedirektoratet høsten 2014/vinteren 2015 handlingsprogrammet.