Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 6. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2790
 • ISBN - 978-82-8081-541-5
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
IHC-undersøkelse av dMMR genuttrykk bør utføres i svulstvev fra alle pasienter med tykk- og endetarmskreft < 60 år B
 
 • Pasienter < 60 år, som ved undersøkelse av tumorvev får påvist:
  • Mikrosatelittinstabilitet og BRAF mutasjon negativ/metylering av MLH1
  • Manglende uttrykk av mismatch reparasjonsproteiner ved immunhistokjemisk undersøkelse
 • Debut av tykk- og endetarmskreft < 50 år
 • To nære slektninger med tykk- og endetarmskreft < 60 år
 • Tre nære slektninger med tykk- og endetarmskreft < 70 år
 • Tre nære slektninger med Lynch syndrom relaterte svulster som kreft i tykk- og endetarm, endometrium, duodenum, nyrebekken/ureter, ventrikkel med fler, minst en < 50 år .
 • En person med flere Lynch syndrom relaterte primære svulster
 • Alle med ≥ 10 adenomatøse polypper
 • Alle med hamartomatøse polypper
  • Friske personer som ønsker prediktiv gentest for kjent genfeil i familien

Henvisningskriteriene over er basert på dokumentasjon i litteraturen (19;20;22-24).